PKO BP w M1 Czeladź

PKO BP

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. W warunkach zmienności gospodarczej i rosnącej konkurencji regularnie osiąga wysokie wyniki przy konserwatywnym podejściu do ryzyka. Zwiększa wartość dla akcjonariuszy, kładąc nacisk na nowoczesne rozwiązania technologiczne, atrakcyjne produkty i wysoką jakość obsługi.

Działalność banku opiera się na trzech filarach: detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Mimo odmiennej specyfiki każdego z obszarów, łączy je pełna koncentracja na potrzebach klientów i dostarczaniu jakości we wszystkich kanałach obsługi, w tym w największej w kraju sieci oddziałów bankowych.

Siłą banku jest zdolność do nieustannego doskonalenia się, dzięki której jest w stanie w pełni wykorzystywać szanse rynkowe i zwiększać przewagę konkurencyjną. Bank konsekwentnie inwestuje w nowoczesne procesy, nowatorskie usługi i rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest usługa płatności mobilnych IKO, który poprzez starania banku stał się podstawą polskiego standardu płatności mobilnych BLIK. W 2015 r. projekt PKO Banku Polskiego „Od IKO do BLIKA” został najlepszą innowacją w płatnościach na świecie, w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services”.

W swojej działalności bank umiejętnie łączy blisko 100-letnią tradycję z innowacyjnymi rozwiązaniami oczekiwanymi przez współczesnych klientów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach stał się liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem aktywów, kapitału i wypracowanego zysku. Charakterystyczna dla banku pozostaje wysoka rentowność aktywów i kapitałów oraz najlepsza wśród bankowych grup w kraju efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem C/I. W wyniku przejęcia części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea bank rozwinął skalę działalności. Działanie to zostało docenione przez, należący do Financial Times, prestiżowy magazyn „The Banker”.

 

Zakres świadczonych usług:

•             obsługa transakcyjna

•             udzielanie kredytów konsumpcyjnych

•             obsługa lokat

•             obsługa kasowa

•             obligacje

•             płatności IKO

Zobacz na mapie

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 16:00
Niedz: 10:00 - 20:00

Bi1

Pon - Pt: 8:00-22:00
Sob: 8:00-22:00
Niedz: 9:00-21:00